Faulknersaken (1973)

Spenning, Krim | 1 time, 53 minutter
Rating:
0/10

Handling

Hørespill i fire deler, etter Ayn Rands "Night of January 16th". Finanskongen Bjørn Faulkner blir funnet livløs utenfor et av New Yorks storbygg, hvor han hadde sitt kontor. Siktet i saken blir hans sekretær, Karen André. At det kan være selvmord ser politiet bort fra. Vi befinner oss i rettssalen når forestillingen begynner. Saken synes enkel til å begynne med, men viser seg etter hvert å være temmelig komplisert - stadig nye og forvirrende momenter kommer inn, som reiser spørsmål om det var den anklagede Karen André som drepte Faulkner - og om det i det hele tatt var han som ble dyttet ut av vinduet... "Faulknersaken" er opprinnelig skrevet for scenen og seinere lagt til rette for radio.

 

Rettssaken begynner (1:4)

I overretten i New York står Karen André anklaget for mord på den mektige finansmannen Bjørn Faulkner. Spørsmålet er om Faulkner ble puffet ut fra takterrassen på toppen av den store Faulkner-bygningen, eller om han mer eller mindre med vilje falt utfor og ble drept. I løpet av vitnehøringen kastes stadig skiftende lys over tiltaltes skyld eller ikke skyld.

Hør i NRKs nettspiller

Uønsket vitne (2:4)

Karen André er anklaget for å ha drept den store finansmannen Bjørn Faulkner ved å puffe ham ut fra Faulkner-bygningen. Hun var privatsekretæren hans, inntil han ble gift med Nancy Lee, datter av den rike John Graham Whitfield. Da fikk hun avskjed. En privatdetektiv påstår at han var vitne. Denne privatdetektiven var leiet av avdødes kone til å skygge ham. Mrs. Nancy Lee Faulkner – som var etterlyst av statsadvokaten – dukker plutselig opp i retten. Både den ene og andre må tåle avsløringer de ikke er særlig glade for, og det dukker opp en person hvis vitneprov ser ut til å gi saken en helt ny vending…

Hør i NRKs nettspiller

Forsmådd elsker (3:4)

I rettssaken mot Karen André – avskjediget privatsekretær som er anklaget for å ha drept sin tidligere arbeidsgiver, den kjente finansmannen Bjørn Faulkner – skjer det stadig uventede og dramatiske ting. Hun gjorde det av hevn og hevnlyst er påtalemyndighetens påstand. Forsvaret hevder derimot at Faulkner begikk selvmord. En privatdetektiv som Nancy Lee Faulkner, som Faulkner giftet seg med 14 dager før Karen André fikk avskjed, engasjerte, hevder at han så anklagede dytte Faulkner utfor toppleilighetens terrasse. Under vitneavhøringen har det fremgått at Faulkner har hatt økonomiske vansker, og et viktig spørsmål er om Karen André har vært medvirkende i Faulkners noe tvilsomme transaksjoner. I tillegg dukker en uønsket elsker opp og avgir opplysninger som får den anklagede til å innrømme at hun ikke har snakket sant hittil. Hun har ønsket å beskytte en person. Men det er nå uten hensikt – og hun kommer med en helt ny framstilling av forløpet…

Hør i NRKs nettspiller

Dommen faller (4:4)

Karen André, avskjediget privatsekretær for finansmannen Bjørn Faulkner, står for retten for å ha myrdet sin tidligere arbeidsgiver. Før dommen i "Faulknersaken" er retten blitt ganske forvirret av de mange uoverensstemmelsene, motstridende og overraskende vitneutsagnene som er kommet i løpet av rettssaken. Kanskje var det ikke Bjørn Faulkner som ble drept ved fallet fra Faulkner-bygningen? Kanskje har ikke den anklagde Karen André drept noen i det hele tatt?

Hør i NRKs nettspiller

Del:

Search